Kort instruktion för läraren/handledaren!

Klicka in på en demo! Klicka på knappen ”Start modul”.

Här kan du läsa en kort förklaring vad demon innehåller. 

Tryck på knappen ”nästa”, så kommer en sida med alfabetet.                    

Tryck återigen ”nästa” och då kommer sidan med stjärnor fram.

 

När du klickar på en stjärna, kommer ett ord fram, men du hör inget ljud.

Först när du klickar på ordet efter stjärnan, kan du lyssna på ordet.

Detta är bra för att eleverna först ska försöka att läsa orden själva, innan de lyssnar. 

När de sen lyssnar hör de ofta om de uttalat ordet fel och rättar då till uttalet.

 

Klicka på ”knappen" Diktamen. Nu kommer två rader med högtalare fram.

Klicka på en högtalare, skriv (med penna) ordet/stavelsen du hör!

Klicka på stjärnan för att kontrollera att du skrivit rätt. Eleven rättar själv.

 

Tryck på "knappen" Nästa nederst på sidan för att komma till nästa sida.

I de korta texterna ska man bara lyssna på svensk prosodi,

man behöver alltså inte förstå eller skriva dessa texter.

Go to top