Ansvar för eget lärande

 

 

 Raka spåret- till svenska, ska inspirera eleverna att arbeta på egen hand.

 

 

Många av mina elever i Spår 1 eller i startgruppen, som börjar arbeta med "Raka spåret" har tidigare ingen datavana. Trots detta, klarar de redan från första dagen i skolan av att använda detta program, endast med lite hjälp och stöd från lärare eller kompisar. Programmet är mycket enkelt och strukturerat uppbyggt.

 

Eleverna rättar uppgifterna själva och blir på det sättet medvetna om språkets form och på vilket sätt man lär sig. De blir fonologiskt medvetna, vilket underlättar automatisering av läsningen.

 

En vinst med detta material är att den studerande själv får ta ansvar för sitt eget lärande, vilket stärker självkänslan och skapar motivation.

 

Att få arbeta vid datorn ger också hög "status" för elever som tidigare, kanske aldrig fått möjlighet att arbeta detta sätt.

Go to top