Fonologisk medvetenhet

 

Ny forskning betonar vikten av att ha fonologisk medvetenhet, för att lära sig läsa. Genom bl.a. diktamensskrivningen i "Raka spåret" utvecklas den fonologiska medvetenheten och det blir lättare att automatisera läsningen.

 

 Det är mycket viktigt att träna på avkodning, eftersom det är detta som ska automatiserasFör att få flyt i sin läsning är det alltså viktigt att vara fonologiskt medveten. För att uppnå sådan säkerhet krävs omfattande övning och många möten med skrivna ord. (läs Ingvar Lundberg, professor emeritus, "Vuxna med dyslexi")

 

I Raka spåret - till svenska, skriver eleverna ord och meningar med penna, vilket gör att muskelminnet aktiveras. Vår hjärna minns och lagrar motorik.

 

Go to top