"Knäcka koden" eller lära sig våra latinska bokstäver.

Raka spåret-till svenska,är ett modernt it-baserat läromedel, för att "knäcka den alfabetiska koden", lära sig läsa och skriva med våra latinska bokstäver, träna uttal, träna avkodningsförmågan samt hjälpa eleverna att bli fonologiskt medvetna.

 

De elever som inte har någon skolbakgrund från sitt hemland och inte kan läsa på sitt hemspråk, måste för att bli en läsare, ”knäcka” den alfabetiska koden. Har man inte lärt sig läsa på sitt modersmål, tar det betydligt längre tid att hitta "nyckeln" till läsandets svåra konst.

 

Många elever är redan litterata, när de börjar sin sfi-undervisning, men måste kanske lära sig våra latinska bokstäver. För dessa elever går det mycket fortare, de har ju redan knäckt läskoden på sitt modersmål. De här eleverna börjar exempelvis sin språkinlärning med Vokaler 2 i Raka spåret. 

 

Många av användarna har tidigare ingen datavana, men klarar av att arbeta med Raka spåret från första skoldagen, med lite stöd och hjälp av lärare.

 

Den kontinuerliga antagningen, som de flesta anordnare numera tillämpar, gör att spridningen i grupperna ofta blir mycket stor. Allt detta ställer höga krav på oss lärare och vi måste alltid tänka på att individualisera undervisningen.

 

Ett steg på vägen är att arbeta med "Raka spåret", som är webbaserat. Det innebär att man också kan träna hemifrån om man har internet.

 

 

Go to top