Målgrupper 

 

  • Elever som helt saknar skolutbildning, från sitt hemland och som inte "knäckt koden".
  • Elever som inte kan läsa och skriva med våra latinska bokstäver.
  • Sfi-elever på alla tre studievägarna som behöver träna uttal, vokaler/konsonanter och ordbyggnad.
  • Elever på Folkhögskolor (baskurs, etableringskurs m.m.)
  • Elever på grundläggande Lärvux.
  • Elever i förberedelseklasser/språkintro på grundskolenivå/ gymnasienivå.
  • Nyanlända elever som kommer direkt ut till vanliga svenska  klasser utan att kunna läsa på svenska.
  • Elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi, eller elever som av olika anledningar ”missat” att lära sig läsa och skriva i skolan. I dessa kategorier finns många vuxna som är i behov av ominlärning.
  • Elever med talstörning, kan här få mycket lästräning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top