Birgitta Mårtensson: Sfi-lärare 

och läromedelsutvecklare  

 

Jag undervisar i SFI på vuxenutbildningen / ”Komvux” i

Örnsköldsvik. I mer än 20 år har jag arbetat, dels med elever 

som haft läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, dels med sfi-elever

på de olika studievägarna. Numera arbetar jag med elever på 

studieväg 1, samt med de nybörjare som ska lära sig våra

latinska bokstäver.

 

För snart fem år sedan, påbörjade jag arbetet med läromedlet 

Raka spåret-till svenska! Jag saknade lämpligt material för

mina elever. De behövde ett modernt, men framförallt ett

"vuxet" läromedel, för att snabbt och effektivt

lära sig svenska.

 

Eleverna har bidragit med ”utvärdering" av mitt läromedel, 

genom att de under tiden jag arbetat fram programmet,

idogt arbetat med detta. 

 

I "Raka spåret" tränar man uttal, får hjälp med att "knäcka

koden", tränar fonologisk medvetenhet samt påbörjar auto-

matisering av läsning. Som en röd tråd genom hela materialet 

arbetar man med diktamensskrivning, ett roligt

och lite annorlunda sätt. 

 

Idag består materialet av ca 600 ”webbsidor”.

 

Min mailadress är: info*rakasparet.nu 

(Ersätt * med @)

 

Go to top