Programmets delar

 Flik 1 Vokaler 1

 Den här delen passar bra för elever som ej knäckt läskoden på sitt hemspråk. Man kan börja med enstaviga ord, för att sedan gå över till ord med k+v+k+v, för att lyssna och läsa. Varje vokal övas på 8-10 "sidor". Här finns också sidor som tränar särskiljning av liknande ljud t.ex. y/i, e/ä, a/å, å/ä/ö.

 Efter varje vokalsida följer en sida med en kort text att lyssna på. Här kan man följa med i texten och bl.a. lyssna på svensk  prosodi (75 korta texter). 150 webbdokument

Flik 2 Vokaler 2

 Den här delen passar mycket bra för elever som redan knäckt koden på sitt hemspråk, men behöver träna på att läsa och skriva med våra latinska bokstäver. Här börjar man med att träna ord med k+v+k+v. Även här övas särskiljning av del olika vokalerna. Här finns också ett antal meningar för läs-och skrivträning. 55 webbdokument.

 Flik 3Konsonanter

Konsonanterna tränas i ”grupper” som kan vara svåra att särskilja: b/p, d/t, m/n, f/v, l/r, g/k, s/c, b/d/(p), d/t/(b), h, j och x. Här finns meningar att lyssna på, lästräna och senare också använda till diktamensskrivning (322 meningar). Konsonantdelen består av 126 olika webbdokument.

Flik 4: Här tränar du ord som slutar på: -ar/-er/-or, men också långa ord (2-5 stavelser), dubbelteckning, konsonantkluster, retroflexer. 

Flik 5: Här tränar du på ord och meningar med ljudstridig stavning: ng-ljud, j-ljud, sj-ljud, tj-ljud, o/å. 

Flik 6: Under denna flik finns alla meningar för lästräning/diktamensskrivning samlade (675 meningar). Här finns också alla texter från vokaldelen samlade till en berättelse om årstider (75 texter). 

Alla foton som finns i programmet är mina privata.

 

 

Go to top