"Raka spåret-till svenska! är ett vuxenanpassat läromedel för alfabetisering, men passar också elever som ska lära sig våra latinska bokstäver. "Raka spåret" är webbaserat, vilket gör att man också kan arbeta med programmet hemifrån, både via dator och iPad. 

              Raka spåret-till svenska!

 • är ett vuxenanpassat läromedel
 • är en hjälp för att knäcka den alfabetiska koden
 • övar läsning/skrivning med latinska bokstäver
 • tränar uttal och prosodi
 • tränar fonologisk medvetenhet
 • tränar avkodningsförmågan
 • är stavelsebaserat
 • ger mycket skrivträning
 • tränar diktamensskrivning
 • eleven rättar själv
 • passar vid kontinuerlig antagning
 • eleven arbetar i egen takt
 • eleven tar ansvar för sin inlärning
 • är resursbesparande
 • innehåller många foton att samtala om
 • är roligt att arbeta med, enligt elever

 

Go to top