Stavelsebaserat

 I stället för att utgå från enskilda bokstavsljud, som ljudas samman till ord, tar man här hjälp av stavelsen (konsonant + vokal). Man undviker därmed att eleverna "fastnar" i de enskilda bokstavsljuden.

 

Antalet fonetiska byggstenar minskar, eftersom stavelsen fogar ihop flera fonem. Det blir alltså färre komponenter att hålla i minnet, än om man fokuserar på enskilda bokstavsljud.

 

Att använda stavelser vid läsinlärning gör att arbetsminnet belastas mindre och eleven får mer kraft att tänka på innehållet. Vid läsinlärning via stavelser känner man också språkets rytm tydligare, vilket underlättar inlärningen.

 

 

 

Go to top