Uttalet är mycket viktigt!

 

För att bli förstådd på sitt nya språk är uttalet oerhört viktigt. Det gäller att få ett ”bra” uttal så snart som möjligt. Som lärare kan vi aldrig öva för mycket på uttal.

 

Prosodin, alltså rytmen och melodin i språket, kan gärna överdrivas av oss lärare vid uttalsträning, eftersom andraspråksinlärare gärna vill göra vokaler och konsonanter kortare än en infödd svensk gör.

 

I Raka spåret får eleverna lyssna, läsa med eller på egen hand först försöka att läsa orden och därefter lyssna på ordet för att höra det rätta uttalet. Här finns mängder av ord och meningar för eleverna att arbeta med.

 

I Raka spåret arbetar eleverna med diktamensskrivning (både av ord och meningar). Här lär sig eleverna att lyssna noga, uttala orden och sedan skriva ner det de hör. Därefter rättar de själva vad de skrivit.

Go to top