Så här använder man programmet

 

   Alfabetet: Eleven lyssnar, säger efter och skriver ner bokstaven i sin skrivbok, för att befästa ljud och tecken. Alla avsnitt börjar med  alIndal Utan Spfabetet. Alfabetet finns alltså lätt  åtkomligt om man behöver lyssna hur något  ljud  låter. 

         Nu finns Vokaler 1 och Vokaler 2

Vokaler 1: är tänkt för elever som inte knäckt koden på sitt hemspråk. Här börjar man träna på ord med K+V. (Denna del består av 150 webdokument.)

Vokaler 2: passar för elever som redan kan läsa på sitt hemspråk, men inte kan läsa eller skriva med våra latinska bokstäver. Här går man snabbare framåt och börjar med att öva ord med K+V+K+V, samt med att särskilja vokaler. Här finns också ett antal lättare meningar för lästräning/uttal/diktamen. (Denna del består av 55 webdokument)

Träning med diktamensskrivning: Varje vokal tränas var för sig i en viss ordning. Vokalen A är bra att börja med. På varje ”sida” kommer först ett antal stjärnor  fram. Klicka på en stjärna, så kommer en stavelse eller ett ord fram.

OBS! Man kan lyssna på stavelsen/ordet, först när man klickar på ordet, efter stjärnan. Detta är viktigt för att eleven först ska försöka läsa ordet själv, sedan klickar han på ordet efter stjärnan, för att höra om han uttalat ordet rätt.

Nederst på sidan finns en ”knapp” där det står DIKTAMEN. När man trycker här, försvinner alla ord man läst och lyssnat på. Raden med stjärnor finns kvar och framför stjärnan, kommer en högtalare fram.

När man klickar på högtalaren kan man lyssna på ordet. Skriv ner ordet! Klicka på stjärnan, bredvid högtalaren, för att se om ordet blivit rätt. Rosor Med Sp

Min grupp använder ett kollegieblock i A5 (vilket precis får plats på databordet). Vi delar varje sida i två spalter, vilket gör att man får en bättre överblick av de skrivna orden.

Om eleven ser att han skrivit ordet fel, är det bra att han inte suddar ordet, utan endast stryker över det felaktiga ordet och skriver det rätta ordet efter. Han ser då vad som är fel i ordet, samtidigt som han blir mer fonologiskt medveten. 

Träning utan diktamensskrivningOm eleven endast kan några få, eller inga bokstavsljud alls, väntar vi med diktamensskrivningen och tar detta längre fram. Eleven trycker fram ett eller flera ord, lyssnar och läser med. Eleven arbetar endast med ”sidan” med stjärnor.

Det är viktigt för dem att uttala stavelserna/orden de trycker fram. Här blir det träning i att lyssna och uttala, men också träning i att använda musen. Denna variant kan ta ganska lång tid i anspråk, för elever som inte knäckt koden.

De flesta elever väljer också här att i sin skrivbok skriva av stavelserna, vilket är bra då även muskelminnet aktiveras. Detta kan vara den allra första träningen i bokstavsskrivning över huvudtaget.

Jag korrigerar sällan elevens nedskrivna stavelser och ord. Endast om de har svårt att få till en bokstav, så visar jag dem hur man kan skriva. De allra flesta skriver mycket fint, utan specifik skrivträning av bokstäver. Och de skriver mycket!!

        Klicka på ”knappen” NÄSTA, längst ner på sidan, för att fortsätta till nästa sida.

Korta texter: Efter varje träningssida med ord, kommer en sida med en kort text att lyssna på. Eleven förstår kanske inte  texten så här i början, men han kan lyssna till prosodin, uppmärksamma ord och meningar, stor bokstav och punkt m.m. Sidan kan också användas till klassundervisning t.ex. via videokanon eller smartboard.

Särskiljning av vokaler: Nästa steg är att eleven övar på att särskilja de olika vokalerna från varandra. När eleven arbetat med vokalerna a och i, finns ett antal övningar med dessa båda vokaler. När eleven arbetat sig igenom fler vokaler, följer övningar med dessa nya vokaler, t.ex i/y, e/ä, a/å, å/ä/ö. 

Arbetet följer alltid samma gång, för att man aldrig ska behöva fundera på hur man ska göra.

Konsonanter: Avsnitten med konsonanterna tränas i grupper som kan vara svåra att särskilja,  B/P, D/T, M/N, F/V, L/R, G/K, S/C, B/D/P, D/T/B, H, J samt X. Här finns meningar i stället för texter att lyssna på, lästräna och senare också använda till diktamensskrivning.

(Konsonantdelen består av 126 webdokument att träna på.)

Kvinna på risfält

 Fler övningar: Efter vokaler och konsonanter följer övningar med -ar/-er/-or, långa ord, dubbelteckning, ng-ljud, j-ljud, sj-ljud, tj-ljud, o/å, konsonantkluster och retroflexer. Här övas ord och meningar på samma sätt med bl.a. lästräning och diktamensskrivning. (Dessa delar består av 111 sidor.)

 Utöver dessa delar, finns alla texter i vokaldelen samlade till en berättelse om årstider (75 texter).

Här finns också alla meningar från diktamensskrivningen att  använda vid lästräning eller diktamensskrivning (675 meningar).

 Obs! En del elever vill gärna veta vad alla ord betyder, så de börjar använda lexikon. Programmet är inte till för att användas på detta sätt!! Orden är tänkta för att knäcka koden, träna uttal, lära sig latinska bokstäver, ge fonologisk medvetenhet, träna avkodningsförmågan samt påbörja automatisering av läsning.

Däremot kan det vara okey att använda ett översättningsprogram till diktamensmeningarna, där orden finns i ett sammanhang.

Du kan som lärare vid klass-, grupp-, eller individuell undervisning t.ex. samtala om orden eller bilda meningar med orden, men eleven ska inte själv slå upp orden i lexikon, eftersom det ofta finns flera betydelser av orden. 

 

Med vänliga hälsningar

Birgitta Mårtensson  

sfi-lärare och läromedels-

utvecklare   

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

telefon: 070 594 10 38                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                              

Go to top